Loader

Eye Tracking
Privacy at
eye square

ONLINE EYE-TRACKING SPECIFIC PRIVACY POLICY

Samtykkeerklæring iht. art. 6, para. 1 lit. a GDPR for behandling, innsamling og lagring av studiedata

 

 

 

mellom

 

eye square GmbH 

Schlesische Str. 29-30 (F)

10997 Berlin – Germany

 

eye square | Implisitt markedsforskning | Erfaringsforskning

 

(heretter ‘eye square’)

 

og

 

(heretter ‘Studiedeltaker’ eller ‘du’)

NAVN OG ADRESSE TIL BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig er, iht. GDPR, nasjonal personvernlovgivning i EUs medlemsstater og andre datasikkerhetsforskifter, som California Consumer Protection Act (CCPA) :

 

eye square GmbH
Schlesische Strasse 29-30
10997 Berlin
Germany
Tel.: +4930698144-0
e-post: dataprotection@eye-square.com

NAVN OG ADRESSE TIL BEHANDLINGSANSVARLIG

Personvernombudet hos behandlingsansvarlig er:

Lena Ludwig
PSW GROUP Consulting GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22 . 36041 Fulda . Hessen . Germany

Tel.: +49(0)661/480276-24
e-post: ll@psw.net
Nettside: www.psw.net

INNEBYGD PERSONVERN

 1. Hos eye square har personvern topp prioritet. Vi bruker i hovedsak demografiske og aggregerte data som ikke lar oss identifisere personer, og vi har klare grenser for tilgang til opplysninger vi har om enkeltpersoner.

 

 1. Når vi utvikler produktene og tjenestene våre, vurderer vi hvilken effekt de kan ha på personlige opplysninger og innarbeider adekvat personvern i databehandlingen vår, spesielt med tanke på de prinsippene om personvern som vi beskriver nedenfor.

TILLIT OG ANSVAR

 1. Vi er forpliktet til å forvalte personopplysningene dine på en forsvarlig måte og å oppfylle alt lovverk som regulerer innsamling, bruk og formidling av data om enkeltpersoner.

 

 1. eye squares interne datavernteam kontrollerer samsvar med gjeldende rett, selvkontrollprogrammer vi deltar i og vår egen, interne personvernerklæring.

FORMÅLET MED DATAINNSAMLINGEN

 1. Eye square har som sin business å gjennomføre markedsundersøkelser på vegne av sine kunder. For å gjøre dette, ønsker eye square å bruke personopplysninger for å kunne besvare relevante spørsmål i forbindelse med markedsundersøkelser. Dermed hjelper vi kundene våre til å optimalisere produktene og tjenestene sine eller å besvare legitime spørsmål relatert til innholdet i dem.

 

 1. Grunnlaget for databehandlingen er ditt samtykke. Vi vil aldri skade dine rettigheter og frihet uten en legitim grunn.

 

 1. I denne studien ønsker vi å se på hva du ser på når du presenteres for innhold i media. Til dette formål tar vi opp en video av ansiktet og øyebevegelsene dine for å fastslå hvor du fokuserer og hvilken emosjonell respons du har (personopplysninger).

METODER FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. For å kunne registrere ansiktet ditt, ber vi deg derfor om tilgang til kameraet og mikrofonen på enheten din.

 

 1. Hvis du ikke vil gi oss tilgang til kameraet for å ta opp en video av ansiktet og øyebevegelsene dine, kan du ikke delta i denne undersøkelsen.

FORMÅLET MED INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

1. I rammen av studien gir deltakeren eye square unike data om øyebevegelsene som samles med kameraet på enheten til deltakeren. Slike personopplysninger omfatter videoopptak av deltakerens ansikt og opplysninger om enheten som metadata (studieopplysninger).

 

2. Vi samler ikke inn andre biometriske data om deltakerne enn opptaket av ansiktet og øyebevegelsene. Ansiktsbildet behøves for å:

 

a) fastslå hodets avstand til skjermen på enheten. Det dreier seg om “avstand” og “rotasjon”.
b) fastslå øyeposisjon og bevegelser (f.eks. “blunke”).

 

3. Data med ansiktsbilde anses som biometriske data under disse forutsetningene:

a) data relatert til en naturlig persons fysiske, fysiologiske eller adferdsmessige egenskaper,
b) slike data når de fremkommer etter teknisk behandling av datasettet, og
c) personopplysninger som brukes til å identifisere en enkelt, naturlig person.

 

De maskinelle innlæringsmodellene våre skiller en person fra en annen, men bare for å kunne bedre datakvaliteten i studien og å unngå dobbel registrering av deltakere, siden det vil påvirke undersøkelsesresultatet negativt.

 

4. Metadata omfatter informasjon om den elektroniske enheten din, avhengig av tilgjengelighet, som f.eks.

 

a) skjermoppløsning,
b) koordinatene for kalibreringspunktet, med tidsstempel, og
c) modellkoden for enheten som brukes.

BEHANDLING OG LAGRING AV INNSAMLEDE DATA

 1. Opplysningene om deg lagres i EU og er beskyttet mot uautorisert formidling og behandling slik GDPR foreskriver.

 

 1. Vi kan overføre dataene til et tredje land hvis EU har fastslått at dette landet gir tilstrekkelig beskyttelse eller vi har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene om deg. I tilfeller der slike opplysninger overføres til land utenfor EU vil det treffes adekvate tiltak utfra gjeldende lovverk som deltakeren kan konsultere når som helst.

RETTIGHETER

1. eye square er ansvarlig for innsamling, behandling, bruk og lagring av ansiktsvideoer og metadata slik relevante personopplysningslover fastslår.

 

2. Disse karakteristikaene som gir mulighet for en personlig referanse behandles:

 

a) Bilde av deltakeren i undersøkelsen,
b) Sted og tid for opptaket,
c) Informasjon om enheten,
d) Panelleverandørens deltaker-ID.

 

3. Formålet med opptak og bruk av videoen beskrives i punkt III. Det juridiske grunnlaget er samtykkeerklæringen iht. Art. 6, avsn. 1.a DSGVO (GDPR). Databehandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre denne kontrakten.

 

4. Personopplysningene vil slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med behandlingen eller hvis du trekker samtykket ditt tilbake.

 

5.Under visse forhold har deltakeren i undersøkelsen følgende rettigheter med hensyn til sine personlige rettigheter ovenfor eye square eller clickworker.com:
a) rett til informasjon ( art.15 GDPR),
b) rett til å rette ( art.16 GDPR),
c) rett til å begrense behandlingen ( art.18 GDPR),
d) rett til dataportabilitet i et maskinlesbart format ( art.20 GDPR),
e) rett til å klage til en offentlig myndighet om hvordan personopplysninger har blitt behandlet ( art.77 GDPR).

PERSONVERN RISIKOER

 1. eye squares ledelse og medarbeidere er klar over at det er risikoer forbundet med de rettigheter, interesser og friheter som er verdt å beskytte når personopplysninger behandles.

 

 1. Vi holder regelmessige kurs og workshops for å øke bevissthet og kunnskap på dette området; vi behandler ofte spesielle emner omkring datasikkerhet i forbindelse med forskningsprosjekter.

 

 1. For å minimere risikoen gjennomfører vi periodiske konsekvensanalyser av databehandlingen. Før og under behandlingen av spesielle kategorier av personopplysninger, som biometriske data, opplysninger om barn og personer med manglende funksjonsevne, gjøres spesielle vurderinger for å sikre at disse gruppene beskyttes.

TILBAKEKALLELSE AV SAMTYKKE

 1. Du kan når som helst be oss om å slette personopplysningene vi har om deg ved å kontakte oss på: dataprotection@eye-square.com og be om at vi sletter opplysningene om deg.

 

 1. Hvis du ber om sletting av noen eller alle personopplysningene, vil disse slettes umiddelbart når vi mottar forespørselen.

DIVERSE

 1. Denne avtalen underligger tysk lov.

 

 1. Verneting er Berlin.

 

 1. Det finnes ingen muntlige tillegg til avtalen. Endringer må gjøres skriftlig.

 

 1. Dersom enkelte deler av denne avtalen blir uvirksomme etter at den ble inngått, påvirker det ikke resten av avtalen.

 

Du finner mer informasjon i personvernerklæringen på nettsiden vår:

Accessibility Toolbar