Loader

Eye Tracking
Privacy at
eye square

นโยบายความเป็นส่วนตัวการติดตามดวงตาทางออนไลน์

ประกาศความยินยอมตามมาตรา 6 วรรค 1 ข้อ GDPR สำหรับการประมวลผล การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูลการศึกษา

 

 

ระหว่าง

 

eye square GmbH 

Schlesische Str. 29-30 (F)

10997 Berlin – Germany

 

eye square | Implicit Market Research | Experience Research

 

(ต่อไปนี้เรียกว่า ‘อายสแควร์’)

 

และ

 

(ต่อไปนี้เรียกว่า ‘ผู้เข้าร่วมการศึกษา’ หรือ ‘คุณ’)

Nชื่อและที่อยู่ของผู้ควบคุมข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลตามความหมายของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย (CCPA) คือ:

 

eye square GmbH
Schlesische Strasse 29-30
10997 Berlin
Germany
โทร: +4930698144-0
อีเมล: dataprotection@eye-square.com

ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลคือ:

 

Lena Ludwig
PSW GROUP Consulting GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22 . 36041 Fulda . Hessen . Germany

โทร: +49(0)661/480276-24
อีเมล: ll@psw.net
เว็บไซต์: www.psw.net

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่กระบวนการออกแบบ

 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคือสิ่งสำคัญสูงสุดของเราที่อายสแควร์ เราอาศัยข้อมูลประชากรและข้อมูลรวมเป็นหลัก ซึ่งเราไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรงเป็นหลัก และเรารักษาขีดจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคลในส่วนที่เราครอบครอง

 

 1. ขณะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลและได้ฝังการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมในกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลของเรา โดยพิจารณาหลักการความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ดังที่อธิบายด้านล่างนี้

ความไว้วางใจและความรับผิดชอบ

 1. เรามุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้การควบคุมของเรา และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมดที่ควบคุมการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละบุคคล

 

 1. ทีมความเป็นส่วนตัวภายในของอายสแควร์ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ โปรแกรมการกำกับดูแลตนเองที่เราเข้าร่วม และนโยบายความเป็นส่วนตัวภายในของเรา

วัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคคล

 1. อายสแควร์อยู่ในธุรกิจที่ต้องดำเนินการศึกษาวิจัยการตลาดในนามของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์นี้ อายสแควร์จึงต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบคำถามการวิจัยทางตลาดที่เกี่ยวข้อง ขณะทำสิ่งนี้ไป เราก็ได้ช่วยลูกค้าของเราเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการของตน หรือตอบคำถามตามที่ได้รับความยินยอมจากพวกเขาอย่างถูกกฎหมาย

 

 1. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมจากคุณ เราจะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคุณโดยไม่มีเหตุผลอันควรตามกฎหมาย

 

 1. ในการศึกษานี้ เราสนใจที่จะทำความเข้าใจว่าคุณมองหาอะไรขณะที่กำลังมีการเสนอเนื้อหาสื่อ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราจึงบันทึกวิดีโอใบหน้าและการเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อค้นหาจุดที่คุณมองและการตอบสนองทางด้านอารมณ์ (ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)

วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. สำหรับการรวบรวมข้อมูลรูปภาพใบหน้าของคุณ เราจะขอให้คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงกล้องและวิดีโอของคุณเพื่อบันทึกใบหน้า

 

 1. หากไม่อนุญาตให้เราเข้าถึงกล้องและถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับใบหน้าและการเคลื่อนไหวของดวงตา คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการศึกษานี้ได้

ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

1. ในขอบเขตของการศึกษานี้ ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะต้องให้ข้อมูลการติดตามดวงตาผ่านกล้องในอุปกรณ์ของตนแก่อายสแควร์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนี้รวมถึงการบันทึกวิดีโอในส่วนใบหน้าของผู้เข้าร่วมการศึกษา และข้อมูลอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมการศึกษาในรูปแบบข้อมูลเมตา (ข้อมูลการศึกษา)

 

2.เราจะไม่รวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของผู้เข้าร่วมการศึกษา ยกเว้นการบันทึกใบหน้าและการเคลื่อนไหวในส่วนดวงตาของผู้เข้าร่วม จำเป็นต้องมีภาพใบหน้าเพื่อการนี้

 

ก) กำหนดตำแหน่งศีรษะที่สัมพันธ์กับหน้าจออุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับ “ระยะห่าง” และ “การหมุน”

ข) กำหนดตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของดวงตา (เช่น “การกะพริบตา”)

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับภาพใบหน้าถือเป็นข้อมูลไบโอเมตริกซ์หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 

ก) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ สรีรวิทยา หรือพฤติกรรมของบุคคลธรรมดา

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นผลมาจากการประมวลผลทางเทคนิคเฉพาะของชุดข้อมูล และ

ค) ข้อมูลส่วนบุคคลถูกใช้เพื่อระบุบุคคลธรรมดาโดยไม่ซ้ำกัน

 

โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงของเราได้รับการฝึกฝนเพื่อระบุบุคคลหนึ่งแยกจากอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลการศึกษาเท่านั้น และหลีกเลี่ยงผู้เข้าร่วมการศึกษาซ้ำซ้อนกันซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลการศึกษาโดยรวม

 

4.ข้อมูลเมตาประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน เช่น

 

ก) ความละเอียดของหน้าจอ

ข) พิกัดหน้าจอของจุดสอบเทียบที่มีการประทับเวลา

ค) ชื่อรหัสรุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้

การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวม

 1. ข้อมูลของคุณได้รับการจัดเก็บไว้ภายในสหภาพยุโรป ได้รับการปกป้องไม่ให้เปิดเผยหรือประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป

 

 1. เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศที่สามหากคณะกรรมาธิการยุโรปตัดสินใจว่าประเทศที่สามนี้รับประกันว่ามีระดับการป้องกันที่เพียงพอ หรือเราได้จ้างใช้การป้องกันเพิ่มเติมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ในกรณีที่ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป จะมีการปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อบังคับทางสัญญาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา

การโอนสิทธิ

1. อายสแควร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน และจัดเก็บการบันทึกวิดีโอใบหน้าและข้อมูลเมตาตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

2. จะประมวลผลข้อมูลลักษณะต่อไปนี้ ซึ่งจะมีการอ้างอิงถึงบุคคล:

ก) รูปภาพของผู้เข้าร่วมการศึกษา

ข) สถานที่และเวลาในการบันทึก

ค) ข้อมูลอุปกรณ์

ง) ID ผู้เข้าร่วมของผู้ให้บริการ Panel

 

3. การสร้างและการใช้วิดีโอที่บันทึกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ III พื้นฐานทางกฎหมายคือการปฏิบัติตามคำประกาศความยินยอมนี้ตามมาตรา 6 วรรค 1 ข้อ DSGVO (GDPR) การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญานี้

 

4.ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกทันทีที่ไม่จำเป็นต่อการทำตามวัตถุประสงค์หรือหลังจากคุณเพิกถอนความยินยอม

 

5. ผู้เข้าร่วมการศึกษามีสิทธิ์ต่อไปนี้ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของตนเกี่ยวกับอายสแควร์ หรือ clickworker.com ในบางกรณี

 

ก) สิทธิ์ในข้อมูล (มาตรา 15 GDPR)

ข) สิทธิ์ในการแก้ไข (มาตรา 16 GDPR)

ค) สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล (มาตรา 18 GDPR)

ง) สิทธิ์ในการพกพาข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ (มาตรา 20 GDPR)

จ) สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน (มาตรา 77 GDPR)

ความเสี่ยงในการคุ้มครองข้อมูล

 1. ผู้บริหารของอายสแควร์และพนักงานตระหนักดีว่าเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีความเสี่ยงต่อสิทธิ ผลประโยชน์ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลที่สมควรได้รับการคุ้มครอง

 

 1. มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและเวิร์คช็อปเป็นประจำเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเชี่ยวชาญ โดยมักจะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

 

 1. เพื่อลดความเสี่ยง จึงมีการประเมินผลกระทบของการคุ้มครองข้อมูลอยู่เป็นระยะ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ เช่น ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ เด็กหรือผู้ทุพพลภาพ จะมีการประเมินพิเศษก่อนและภายในโครงการเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการคุ้มครองกลุ่มคนเหล่านี้

การถอนความยินยอม

 1. คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราที่ dataprotection@eye-square.com เพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 1. หากคุณขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เราจะลบข้อมูลดังกล่าวนั้นทันทีหลังจากได้รับคำขอจากคุณ

อื่นๆ

 1. สัญญาฉบับนี้ใช้กฎหมายเยอรมัน

 

 1. สถานที่ของเขตอำนาจศาลคือกรุงเบอร์ลิน

 

 1. ไม่มีข้อตกลงหลักประกันด้วยวาจา การเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 1. หลังจากการสรุปข้อตกลงแล้ว หากข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงในการให้ความยินยอมฉบับนี้เป็นโมฆะหรือกลายเป็นโมฆะ ความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่นที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลของคุณได้ทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งพบได้ที่นี่

Accessibility Toolbar