Loader

Eye Tracking
Privacy at
eye square

ÇEVRİMİÇİ GÖZ İZLEME ÖZEL GİZLİLİK POLİTİKASI

çalışma verilerinin işlenmesi, toplanması ve saklanması için GDPR Madde 6 paragraf 1 uyarınca rıza beyanı

 

ile

 

eye square GmbH 

Schlesische Str. 29-30 (F)

10997 Berlin – Germany

 

eye square | Örtük Pazar Araştırması | Deneyim Araştırması

 

arasında

 

(bundan sonra ‘Çalışma Katılımcısı’ veya ‘siz’ olarak anılacaktır)

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve AB Üye Devletlerinin diğer ulusal veri koruma yasalarının yanı sıra Kaliforniya Tüketici Koruma Yasası (CCPA) hükümleri gibi diğer veri koruma yasaları anlamında veri denetleyicisidir:

 

eye square GmbH
Schlesische Strasse 29-30
10997 Berlin
Germany
Tel.: +4930698144-0
E-posta: dataprotection@eye-square.com

VERİ SORUMLUSUNUN ADI VE ADRESİ

Veri kontrolörünün veri koruma görevlisi:

Lena Ludwig
PSW GROUP Consulting GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22 . 36041 Fulda . Hessen . Germany

Tel.: +49(0)661/480276-24
E-posta: ll@psw.net
Web Sitesi: www.psw.net

TASARIMA GÖRE GİZLİLİK

 1. eye square’de veri gizliliği en önemli önceliğimizdir. Öncelikle, kişileri doğrudan tanımlayamadığımız demografik ve toplu verilere güveniyoruz ve elimizde bulunan belirli kişiler hakkındaki verilere erişim konusunda uygun sınırlamaları koruyoruz.

 

 1. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirirken, bunların kişisel veriler üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirir ve aşağıda açıklanan diğer gizlilik ilkelerini göz önünde bulundurarak veri işleme faaliyetlerimize uygun gizlilik korumalarını dahil ederiz.

GÜVEN VE HESAP VEREBİLİRLİK

 1. Kontrolümüz altındaki kişisel verilerinizi sorumlu bir şekilde yönetmeyi ve bireysel kişiler hakkındaki verilerin toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini düzenleyen tüm geçerli veri koruma yasalarına uymayı taahhüt ediyoruz.

 

 1. eye square’in dahili gizlilik ekibi, yürürlükteki gizlilik yasalarına, katıldığımız öz düzenleyici programlara ve dahili gizlilik politikalarımıza uyumu denetler.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN AMACI

 1. eye square, müşterilerimiz adına pazar araştırması çalışmaları yürütmektedir. Bu amaçla eye square, ilgili pazar araştırması sorularını yanıtlamak için Kişisel Verileri işlemek istemektedir. Bunu yaparken, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerini optimize etmelerine veya içerikleriyle ilgili meşru soruları yanıtlamalarına yardımcı oluruz.

 

 1. Kişisel verilerinizi rızanıza dayalı olarak işliyoruz. Meşru bir sebep olmaksızın hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyiz.

 

 1. Bu çalışmada, medya içeriği sunulurken neye baktığınızı anlamakla ilgileniyoruz. Bu amaçla, bakış açınızı ve duygusal tepkinizi belirlemek için yüzünüzün ve göz hareketlerinizin bir videosunu kaydediyoruz (Kişisel Verileriniz).

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

 1. Bu nedenle, yüz görüntüsü verilerinizi toplamak için yüzünüzü kaydetmek üzere cihazınızın kamerasına ve sesine erişmemize izin vermenizi isteyeceğiz.

 

 1. Bize kameranıza erişim izni vermeden ve yüzünüzün ve göz hareketlerinizin video kaydını almadan bu çalışmaya katılamazsınız.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN KAPSAMI

1. Çalışma kapsamında Çalışma Katılımcısı, eye square’e cihazının kamerası aracılığıyla toplanan benzersiz göz izleme verilerini sağlar. Bu Kişisel Veriler, Çalışma Katılımcısının yüzünün video kayıtlarını ve meta veri olarak Çalışma Katılımcısının cihaz bilgilerini (Çalışma Verileri) içerir.

 

2. Çalışma Katılımcılarının yüz kayıtları dışında, katılımcının göz hareketleri de dahil olmak üzere herhangi bir biyometrik verisini toplamıyoruz. Yüz görüntüleri aşağıdakiler için gereklidir:

 

a) cihaz ekranına göre baş pozisyonunu belirlemek. Bu esas olarak “mesafe” ve “rotasyon”u içerir,

b) göz pozisyonunu ve hareketlerini belirlemek (örn. “göz kırpma”).

 

3. Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde yüz görüntülerine ilişkin veriler biyometrik veri olarak kabul edilir:

 

a) gerçek bir kişinin fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin veriler,

b) söz konusu kişisel verilerin veri setinin belirli teknik işlemlerinden kaynaklanması ve

c) kişisel verilerin gerçek bir kişiyi benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılması.

 

Makine öğrenimi modellerimiz, yalnızca çalışma veri kalitesini iyileştirmek ve genel çalışma sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek Çalışma Katılımcılarının tekrarlanmasını önlemek amacıyla bir kişiyi diğerinden benzersiz bir şekilde tanımlamak üzere eğitilmiştir.

 

4. Meta veriler, kullanılabilirliğe bağlı olarak elektronik cihazınız hakkında aşağıdaki gibi bilgileri içerir

 

a) ekran çözünürlüğü,

b) zaman damgası ile birlikte kalibrasyon noktalarının ekran koordinatları ve

c) kullanılan cihazın model kod adı.

TOPLANAN VERİLERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI

 1. Verileriniz Avrupa Birliği içinde saklanır, yetkisiz ifşa veya işlemeye karşı korunur, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile uyumludur.

 

 1. Avrupa Komisyonu’nun üçüncü bir ülkenin yeterli düzeyde koruma sağladığına karar vermesi veya verilerinizi korumak için ek önlemler almış olmamız halinde verilerinizi üçüncü bir ülkeye aktarabiliriz. AB üyesi olmayan ülkelere bu tür bir veri aktarımı durumunda, verilerin yeterli düzeyde korunması, Çalışma Katılımcısının her zaman başvurabileceği, yasalar tarafından sağlanan sözleşme düzenlemelerine dayalı olarak gerçekleşir.

HAKLARIN DEVRİ

1. eye square, yüz video kayıtlarının ve meta verilerin ilgili veri koruma yasaları kapsamında toplanması, işlenmesi, kullanılması ve saklanmasından sorumludur.

 

2. Kişisel bir referansa izin veren aşağıdaki özellikler işlenir:

 

a) Çalışma Katılımcısının görüntüsü,

b) Kaydın yeri ve zamanı,

c) Cihaz bilgileri,

d) Panel sağlayıcısının Katılımcı Kimliği.

 

3. Video kayıtlarının oluşturulması ve kullanılması III. maddede belirtilen amaçlar için yapılmaktadır. Bu muvafakat beyanının yerine getirilmesinin yasal dayanağı Madde 6 Par. 1 DSGVO (GDPR)’dir. Veri işleme, bu sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir.
4. Kişisel veriler, işleme amacına ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda veya izninizin iptal edilmesinden sonra silinecektir.
5. Çalışma Katılımcısı, belirli koşullar altında eye square veya clickworker.com ile ilgili kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 

a) bilgi edinme hakkı (GDPR Madde 15),

b) düzeltme hakkı (GDPR Madde 16),

c) işlemenin kısıtlanması hakkı (GDPR Madde 18),

d) verilerin makine tarafından okunabilir bir formatta taşınabilirliği hakkı (GDPR Madde 20),

e) kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bir veri koruma denetim makamına şikayette bulunma hakkı (GDPR Madde 77).

VERİ KORUMA RİSKLERİ

 1. eye square yönetimi ve çalışanları, kişisel verileri işlerken veri sahiplerinin korunmaya değer hakları, çıkarları ve özgürlükleri için riskler olduğunun farkındadır.

 

 1. Farkındalığı ve uzmanlığı artırmak için düzenli eğitim kursları ve çalıştaylar düzenlenmekte ve genellikle araştırma projeleriyle ilgili olarak veri güvenliğine ilişkin özel konular sunulmaktadır.

 

 1. Riskleri en aza indirmek için veri koruma etki değerlendirmeleri periyodik olarak gerçekleştirilir. Biyometrik veriler, çocuklar veya engelliler gibi özel kategorilerdeki kişisel verilerin işlenmesi için bu grupların güvenliğini ve korunmasını sağlamak için projeler öncesinde ve içinde özel değerlendirmeler yapılır.

RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

 1. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek:dataprotection@eye-square.com kişisel verilerinizin silinmesini talep ederek Kişisel Verilerinizi silmemizi isteyebilirsiniz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin herhangi birinin veya tamamının silinmesini talep ederseniz, talebinizi aldıktan sonra söz konusu verileri derhal sileceğiz.

DİĞER HÜKÜMLER

 1. Bu sözleşme Alman yasalarına tabidir.

 

 1. Yetkili mahkeme yeri Berlin’dir.

 

 1. Sözlü teminat anlaşmaları mevcut değildir. Değişiklikler yazılı şekilde yapılmalıdır.

 

 1. Bu sözleşmenin münferit hükümlerinin geçersiz olması veya sözleşmenin imzalanmasından sonra geçersiz hale gelmesi durumunda, sözleşmenin geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

 

Daha fazla bilgi için lütfen burada bulabileceğiniz web sitemizdeki veri gizliliği bildirimimize bakın:

Accessibility Toolbar