Loader

Eye Tracking
Privacy at
eye square

SPECIFIEK PRIVACYBELEID VOOR ONLINE-OOGMETING

Toestemmingsverklaring conform artikel 6, paragraaf 1, lid a AVG voor het verwerken, verzamelen en opslaan van onderzoeksgegevens

 

 

tussen

 

eye square GmbH 

Schlesische Str. 29-30 (F)

10997 Berlin – Germany

 

eye square | Implicit Market Research | Experience Research

 

(hierna ‘eye square’)

 

en

 

(hierna ‘Onderzoeksdeelnemer’ of ‘u’)

 

NAAM EN ADRES VAN DE GEGEVENSBEHEERDER

De gegevensbeheerder  in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten van de EU evenals andere gegevensbescherming zoals de bepalingen van de California Consumer Protection Act (CCPA) is:

 

eye square GmbH
Schlesische Strasse 29-30
10997 Berlin
Germany

Tel.:+4930698144-0
E-mail: dataprotection@eye-square.com

NAAM EN ADRES VAN DE GEGEVENSFUNCTIONARIS

De functionaris inzake gegevensbescherming van de gegevensbeheerder is:

Lena Ludwig
PSW GROUP Consulting GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22 . 36041 Fulda . Hessen . Germany

Tel.: +49(0)661/480276-24
E-mail: ll@psw.net
Website: www.psw.net

PRIVACY DOOR DESIGN

 1. Privacy van gegevens is de topprioriteit bij eye square. We vertrouwen primair op demografische en samengevoegde gegevens waaruit we niet rechtstreeks mensen kunnen identificeren en we handhaven passende limieten ten aanzien van toegang tot gegevens over specifieke personen wanneer we die bewaren.

 

 1. Tijdens het ontwikkelen van onze producten en diensten, beoordelen we hun mogelijke impact op persoonlijke gegevens en integreren passende bescherming van de privacy in onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, rekening houdende met de hieronder beschreven overige principes ten aanzien van privacy.

VERTROUWEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

 1. We zetten ons in voor verantwoord beheer van uw persoonlijke gegevens onder ons beheer en om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens over individuele personen regelt.

 

 1. Het interne privacyteam van eye square houdt naleving van toepasselijke wetgeving inzake privacy, zelfregulerende programma’s waaraan we deelnemen en ons intern privacybeleid in de gaten.

DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. eye square voert marktonderzoeken uit namens onze klanten. Voor dit doel wil eye square persoonlijke gegevens verwerken om relevante onderzoeksvragen in de markt te kunnen beantwoorden. Door dit te doen helpen we onze klanten bij het optimaliseren van hun producten en diensten of bij het beantwoorden van legitieme vragen over hun inhoud.

 

 1. We verwerpen uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming. We zullen uw rechten en vrijheden niet schenden zonder een legitieme reden.

 

 1. In dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in waarnaar u kijkt wanneer u media-inhoud te zien krijgt. Voor dit doel, nemen we een video op van uw gezicht en oogbewegingen om uw blik en emotionele reactie vast te stellen (uw persoonlijke gegevens).

MIDDELEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. Om de gegevens van uw gezichtsopname te verzamelen vragen we u daarom om toegang tot de camera en audio van uw apparaat om een opname van uw gezicht te maken.

 

 1. Zonder toestemming aan ons voor toegang tot uw camera en het maken van een video-opname van uw gezicht en oogbewegingen, kunt u niet deelnemen aan dit onderzoek.

OMVANG VAN DE VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

1. Binnen de omvang van het onderzoek, voorziet de onderzoeksdeelnemer eye square van unieke tracking-gegevens die via de camera van diens apparaat worden verzameld. Deze persoonlijke gegevens omvatten de video-opnames van het gezicht van de onderzoeksdeelnemer en de informatie van het apparaat van de onderzoeksdelnemer als metadata (de onderzoeksgegevens).

 

2. We verzamelen geen biometrische gegevens van onderzoeksdeelnemers behalve de opname van diens gezicht en de oogbewegingen van de deelnemer. Gezichtsopnames zijn nodig om:

 

a) de positie van het hoofd ten opzichte van het scherm van het apparaat te bepalen. Dit heeft voornamelijk betrekking op “afstand” en “rotatie”,

b) het bepalen van de oogpositie en -bewegingen (bijv. “knipperen”).

 

3. Gegevens over gezichtsopnames worden als biometrische gegevens beschouwd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) gegevens met betrekking tot fysieke, fysiologische of gedragskenmerken van een natuurlijke persoon,

b) dergelijke persoonlijke gegevens zijn het resultaat van specifieke technische verwerking van de dataset, en

c) de persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het op unieke wijze identificeren van een natuurlijke persoon.

 

Onze modellen voor machinaal leren zijn getraind om de ene persoon van de andere te onderscheiden, alleen voor het doel om onderzoeksgegevens te verbeteren en het vermijden van duplicaten van onderzoeksdeelnemers die een negatieve invloed kunnen hebben op de algehele onderzoeksresultaten.

 

4. Metadata bevatten informatie over uw elektronische apparaat, afhankelijk van beschikbaarheid, zoals

 

a) de schermresolutie,

b) de schermcoördinaten van de ijkpunten met tijdsstempel, en

c) de codenaam voor het model van het gebruikte apparaat.

VERWERKING EN OPSLAG VAN VERZAMELDE GEGEVENS

 1. Uw gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie, beschermd tegen ongeoorloofde publicatie of verwerking, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

 

 1. We mogen uw gegevens aan een derde land overdragen wanneer de Europese Commissie heeft besloten dat dit derde land een passend niveau van bescherming waarborgt, of nadat we aanvullende beveiligingen hebben toegevoegd om uw gegevens te beschermen. In het geval van een dergelijke gegevensoverdracht naar niet-EU-landen, worden de gegevens adequaat beschermd op basis van contractuele bepalingen in de wet, die de onderzoeksdeelnemer te allen tijde kan raadplegen.

TOEWIJZING VAN RECHTEN

1. eye square is verantwoordelijk voor verzameling, verwerking, gebruik en opslag van video-opnames van het gezicht en medatata onder de betreffende wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

2. De volgende kenmerken, die een persoonlijke referentie mogelijk maken, worden verwerkt:

 

a) Afbeelding van de onderzoeksdeelnemer,

b) Plaats en tijd van de opname,

c) Informatie over het apparaat,

d) Deelnemer-ID of paneelaanbieder.

 

3. Het creëren en gebruiken van de video-opnames wordt geaan voor het in III vermelde doel. De rechtsgrond is de uitvoering van deze toestemmingsverklaring volgens artikel 6, paragraaf 1, lid a AVG. De gegevensverwerking is nodig voor de uitvoering van dit contract.

 

4. De persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het verwerkingsdoel te bereiken of nadat u uw toestemming heeft ingetrokken.
5.De onderzoeksdeelnemer heeft onder bepaalde omstandigheden de volgende rechten ten aanzien van diens persoonlijke gegevens ten aanzien van eye square of clickworker.com:

 

a) het recht op informatie (artikel 15 AVG),

b) het recht op rectificatie (artikel 16 AVG),

c) het recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG),

d) het recht op gegevensoverdraagbaarheid in een machine-leesbaar formaat (artikel 20 AVG),

e) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming over het verwerken van diens persoonlijke gegevens (artikel 77 AVG).

RISICO’S TEN AANZIEN VAN GEGEVENSBESCHERMING

 1. Het management van eye square evenals hun medewerkers zijn zich ervan bewust dat er bij de verwerking van persoonlijke gegevens risico’s bestaan voor de rechten, belangen en vrijheden van de betrokkenen die bescherming verdienen.

 

 1. Er worden regelmatig trainingen en workshops gehouden om het bewustzijn en de expertise te vergroten, vaak over specifieke onderwerpen met betrekking tot gegevensbeveiliging in relatie tot onderzoeksprojecten.

 

 1. Er worden periodiek impactbeoordelingen ten aanzien van gegevensbescherming uitgevoerd, teneinde de risico’s te minimaliseren. Voor het verwerken van speciale categorieën persoonlijke gegevens, zoals biometrische gegevens, kinderen of handicaps worden speciale beoordelingen uitgevoerd vóór en tijdens de projecten om de veiligheid en bescherming van deze groepen te waarborgen.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING

 1. U kunt ons te allen tijde vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen door contact met ons op te nemen via: dataprotection@eye-square.com om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen.

 

 1. Wanneer u verwijdering van enige of alle persoonlijke gegevens vraagt, zullen we die specifieke gegevens na ontvangst van uw verzoek onmiddellijk verwijderen.

DIVERSEN

 1. Dit contract is onderworpen aan de Duitse wet.

 

 1. De plaats van jurisdictie is Berlijn.

 

 1. Er bestaan geen mondelinge zekerheidsovereenkomsten. Wijzigingen vereisen de schriftelijke vorm.

 

 1. Wanneer individuele bepalingen van deze toestemmingsverklaring ongeldig zijn of worden na sluiting van de overeenkomst, wordt de geldigheid van de rest van de overeenkomst hierdoor niet aangetast.

 

Voor meer informatie verwijzen we naar ons beleid inzake privacy van gegevens op onze website die u hier kunt vinden:

Accessibility Toolbar