Loader

Eye Tracking
Privacy at
eye square

ONLINE-SILMÄNLIIKETUTKIMUS ERITYINEN TIETOSUOJASELOSTE

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suostumusilmoitus tutkimustiedon käsittelyä, keräämistä ja säilyttämistä varten osapuolten

 

 

välillä

 

eye square GmbH 

Schlesische Str. 29-30 (F)

10997 Berlin – Germany

 

eye square | Implisiittinen markkinatutkimus | Käyttäjäkokemustutkimus

 

(jäljempänä ’eye square’)

 

ja

 

(jäljempänä ’Tutkimuksen osallistuja’ tai ’sinä’)

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA OSOITE

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja EU:n jäsenvaltioiden muiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojien, kuten Kalifornian kuluttajasuojalain (CCPA) säännösten mukainen rekisterinpitäjä on:

 

eye square GmbH
Schlesische Strasse 29-30
10997 Berlin
Germany”

Puh.: +4930698144-0
Sähköposti: dataprotection@eye-square.com

TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMI JA OSOITE

Tietosuojavastaavan rekisterinpitäjän nimi ja osoite:

 

Lena Ludwig
PSW GROUP Consulting GmbH & Co. KG
Flemingstr. 20-22 . 36041 Fulda . Hessen . Germany

Puh.: +49(0)661/480276-24
Sähköposti: ll@psw.net
Verkkosivusto: www.psw.net

SISÄÄNRAKENNETTU TIETOSUOJA

 1. Tietosuoja on meille eye squarella ensisijaisen tärkeää. Luotamme ensisijaisesti demografisiin ja aggregoituihin tietoihin, joista emme voi suoraan tunnistaa henkilöitä, ja ylläpidämme asianmukaisia rajoituksia koskien pääsyä tiettyjen henkilöiden tietoihin siellä, missä niitä säilytämme.

 

 1. Tuotteidemme ja palveluidemme kehittämisen yhteydessä arvioimme niiden mahdollista vaikutusta henkilötietoihin ja sisällytämme henkilötietojen käsittelyprosesseihin asianmukaisen yksityisyyden suojan ottaen huomioon muut alla kuvatut tietosuojaa koskevat periaatteet.

LUOTTAMUS JA VASTUULLISUUS

 1. Olemme sitoutuneet hoitamaan vastuullisesti hallinnassamme olevia henkilötietojasi ja noudattamaan kaikkia soveltuvia tietosuojalakeja, jotka säätelevät yksittäisten ihmisten henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja siirtämistä.

 

 1. eye squaren sisäinen tietosuojatiimi valvoo tietosuojalakien, käyttämiemme itsesääntelyohjelmien ja sisäisten tietosuojakäytäntöjemme noudattamista.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS

 1. eye square tekee markkinatutkimuksia asiakkaidemme puolesta. Tätä tarkoitusta varten eye square haluaa käsitellä henkilötietoja vastatakseen relevantteihin markkinatutkimuskysymyksiin. Näin toimimalla autamme asiakkaitamme optimoimaan tuotteitaan ja palveluitaan tai vastaamaan heidän sisältöönsä liittyviin oikeutettuihin kysymyksiin.

 

 1. Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi mukaisesti. Emme vahingottaisi oikeuksiasi ja vapauttasi ilman laillista syytä.

 

 1. Tässä tutkimuksessa olemme kiinnostuneita ottamaan selville, mihin kiinnität katseesi, kun sinulle esitetään mediasisältöä. Tätä tarkoitusta varten tallennamme videon kasvoistasi ja silmiesi liikkeistä analysoidaksemme katseesi kohdistumista ja tunnereaktioitasi (henkilötiedot).

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TAVAT

 1. Kerätäksemme kasvokuvadataa pyydämme sinua antamaan meille oikeuden käyttää laitteesi kameraa ja ääntä kasvojesi tallentamista varten.

 

 1. Jos et anna meille oikeutta käyttää kameraasi ja tallentaa videota kasvoistasi ja silmiesi liikkeistä, et voi osallistua tähän tutkimukseen.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN LAAJUUS

1. Tutkimuksen aikana tutkimukseen osallistuva toimittaa eye squarelle ainutlaatuista silmänliikedataa, joka tallennetaan osallistujan laitteen kameralla. Nämä henkilötiedot sisältävät videotallenteita tutkimukseen osallistuvan kasvoista ja tutkimukseen osallistuvan laitetietoa metadatana (tutkimustieto).

 

2. Emme kerää tutkimukseen osallistuvien biometrisiä tietoja lukuun ottamatta heidän kasvotallenteitaan, mukaan lukien osallistujan silmien liikkeitä. Kasvokuvia varten tulee:

 

a) määrittää pään asento suhteessa laitteen näyttöön. Tässä yhteydessä tulee huomioida ensisijaisesti ”etäisyys” ja ”rotaatio”,

b) määrittää silmien sijainti ja liikkeet (esim. ”räpäytys”).

 

3. Kasvokuvadataa pidetään biometrisenä tietona, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) data koskee luonnollisen henkilön fyysisiä, fysiologisia tai käytökseen liittyviä piirteitä,

b) tällaiset henkilötiedot ovat seurausta tietoaineiston erityisestä teknisestä käsittelystä, ja

c) henkilötietoja käytetään luonnollisen henkilön tunnistamiseen.

 

Koneoppimismallimme on koulutettu yksilöllisesti tunnistamaan henkilöt toisistaan, minkä tarkoituksena on ainoastaan parantaa tutkimuksen laatua ja välttää tutkimukseen osallistuvien kaksoiskappaleet, jotka voisivat vaikuttaa negatiivisesti tutkimustuloksiin.

 

4. Metadata sisältää tietoa sähkölaitteestasi, riippuen saatavuudesta, kuten

 

a) näytön resoluutio,

b) näytön kalibriointipisteiden koordinaatit ja aikaleimat, ja

c) käytettävän laitteen mallin koodinimi.

KERÄTTYJEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA SÄILYTYS

 1. Tietojasi säilytetään Euroopan unionin alueella, suojattuna luvattomalta luovutukselta tai käsittelyltä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

 1. Saatamme siirtää tietosi kolmanteen maahan, jos Euroopan komissio on päättänyt, että tämä kolmas maa varmistaa riittävän suojaustason, tai olemme ottaneet käyttöön lisävarotoimia tietojesi suojaamista varten. Mikäli tietoja siirretään EU:n ulkopuolisiin maihin, tietojen asiaankuuluva suojaus perustuu laissa säädettyihin sopimussääntöihin, joihin tutkimukseen osallistuva voi koska tahansa tutustua.

OIKEUKSIEN LUOVUTTAMINEN

1. eye square on vastuussa kasvovideotallenteiden ja metadatan keräämisestä, käsittelystä, käytöstä ja säilyttämisestä asiaankuuluvien tietosuojalakien mukaisesti.

 

2. Tässä yhteydessä käsitellään seuraavia ominaisuuksia, jotka sallivat henkilökohtaisen viittauksen:

 

a) tutkimukseen osallistuvan kuva,

b) tallennuspaikka ja -aika,

c) laitetiedot,

d) kyselyn tarjoajan osallistujatodistus.

 

3. Videotallenteiden luominen ja käyttö tehdään kohdassa III mainituista syistä. Tämän suostumusilmoituksen oikeudellisena perusteena on Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Tietojen käsittely on välttämätöntä tämän sopimuksen suorittamiseksi.

 

4.Henkilötiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseen tai suostumuksesi peruuttamisen jälkeen.

 

5.Tutkimukseen osallistuvalla on tietyissä tapauksissa seuraavat oikeudet koskien eye squaren tai clickworker.comin käsittelemiä henkilötietoja:

 

a) oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR artikla 15),

b) oikeus oikaista tietoja (GDPR artikla 16),

c) oikeus rajoittaa käsittelyä (GDPR artikla 18),

d) oikeus tietojen siirrettävyyteen koneellisesti luettavassa muodossa (GDPR artikla 20),

e) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojensa käsittelystä (GDPR artikla 77).

TIETOSUOJARISKIT

 1. eye squaren hallinto sekä työntekijät ovat tietoisia henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, jotka koskevat suojaamisen arvoisia oikeuksia, etuja ja vapauksia.

 

 1. Yritys järjestää säännöllisesti koulutuksia ja workshopeja lisätäkseen tietoisuutta ja asiantuntemusta, tarjoamalla usein tutkimusprojektien tietoturvaan liittyviä teemoja.

 

 1. Riskien vähentämiseksi suoritetaan aika ajoin tietosuojan vaikutusten arviointeja. Arkaluontoisten henkilötietojen, kuten biometristen tietojen sekä lasten tai vammaisten henkilötietojen käsittelyä varten suoritetaan ennen projekteja ja niiden aikana erityisarviointeja näiden ryhmien turvallisuuden ja suojan varmistamiseksi.

SUOSTUMUKSEN PERUUTUS

 1. Voit koska tahansa pyytää meitä poistamaan henkilötietosi ottamalla yhteyttä osoitteeseen:dataprotection@eye-square.com ja pyytää henkilötietojesi poistamista.

 

 1. Jos pyydät kaikkien henkilötietojesi poistamista, poistamme nämä tiedot välittömästi saatuamme pyyntösi.

SEKALAISTA

 1. Sopimukseen sovelletaan Saksan lakia.

 

 1. Oikeuspaikka on Berliini.

 

 1. Suullisia vakuussopimuksia ei ole olemassa. Muutokset on tehtävä kirjallisessa muodossa.

 

 1. Mikäli jokin tämän suostumussopimuksen sopimusehdoista on mitätön tai siitä tulee mitätön sopimuksen tekemisen jälkeen, tällä ei ole vaikutusta sopimuksen muiden ehtojen pätevyyteen.

 

Lisätietoa saat verkkosivustollamme olevasta tietosuojaselosteestamme, jonka löydät täältä:

Accessibility Toolbar